Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

/ 39 dinafikan kedua-dua pihak yang terlibat ini memerlukan pengetahuan yang tinggi mengenai kesihatan mental namun masyarakat umum juga perlu diberi keutamaan dalam meningkatkan
http://journalarticle.ukm.my/4511/1/4-Intan_Nurhaila_Meor_Safari_et_al.pdf

PEMANFAATAN SOFTWARE KOMPUTER UNTUK MENINGKATKAN ...

Program aplikasi komputer Disamping soal hubungan antara anak dan komputer, yang perlu mendapat perhatian ialah pemilihan program atau perangkat lunak.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Deni%20Hardianto,%20M.Pd./Pemanfaatan%20Software%20Komputer%20Untuk%20Meningkatkan%20Kecerdasan%20Emosi.pdf