Aspek Aspek Perkembangan Anak Usia Dini

Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. Ada beberapa aspek perkembangan anak usia dini diantaranya : Aspek Aspek kemampuan kognitif, Aspek motorik, Aspek bahasa, Aspek sosio emosional, Aspek agama dan moral
http://belajarpsikologi.com/aspek-aspek-perkembangan-anak-usia-dini/

Anak Disleksia Blog Perkongsian Maklumat Mendidik Anak

Mungkin anda di kalangan pembaca yang mempunyai soalan seperti di atas. Anda mungkin telah hantar anak ke tadika seawal usia 4 tahun, hantar tuisyen membaca, ajar sendiri di rumah.
http://anakdisleksia.com/blog/

Makalah Psikologi Pendidikan Aneka Ragam Makalah

Kata Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Psyche yang berarti jiwa, dan Logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harfial Psikologi dapat diartikan Ilmu Jiwa yang dimana sebuah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang (sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, seperti sifat, minat, dll).
http://www.anekamakalah.com/2012/06/makalah-psikologi-pendidikan.html

Penyebab Anak Umur 3 Tahun Belum Bisa Bicara 17 Cara

Kemampuan bicara anak yang sangat perlu diperhatikan oleh orang tua. Meskipun kecepatan perkembangan bicara dan bahasa tiap anak berbeda-beda…
https://kesehatantubuh-tips.blogspot.com/2016/07/cara-melatih-penyebab-anak-umur-3-tahun-belum-bisa-bicara.html

Teori perkembangan kognitif Wikipedia bahasa Indonesia

Teori Perkembangan Kognitif,. dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan ...
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_perkembangan_kognitif

Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pengetahuan itu bukanlah salinan dari obyek dan juga bukan berbentuk kesadaran apriori yang sudah ditetapkan…
https://www.kompasiana.com/jokowinarto/teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget-dan-implementasinya-dalam-pendidikan_550094a28133115318fa799e

6 Ciri Karakter Anak Bermasalah pendidikankarakter com

Mungkinkah mengetahui dan memastikan apakah seorang anak itu bermasalah dalam waktu 5-10 menit pertama saat kita bertemu dengannya? Jawabannya adalah mungkin dan pasti!
http://www.pendidikankarakter.com/6-ciri-karakter-anak-bermasalah/

Kupas Tuntas Jurusan Ilmu Psikologi Zenius Blog

Ka untuk psikologi perkembangan ituu cuman mempelajari perkembangan anak dan remaja atau ada lagi yang lain?
https://www.zenius.net/blog/10859/jurusan-kuliah-psikologi

Tips mendidik anak Cara mengurangkan marah pada anak

Memang tidak mudah mendidik anak-anak. Tambahan pula, sikap anak kecil yang susah mendengar kata. Tips ini mampu mendidik anak anda agar menjadi insan yang cemerlang.
http://hairul.com/blog/tips-mendidik-anak-cara-mengurangkan-marah-pada-anak-kecil/

Psikologi Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363 Telepon: (022) 779-4126 / 7794127 Faksimile: (022) 87920376 Dekan: Dr. Hj. Hendriati Agustiani, M.Si [] Website: http://psikologi.unpad.ac.id
http://www.unpad.ac.id/fakultas/psikologi/