Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016

2 4. Selaras dengan keprihatinan kepada institusi kekeluargaan dalam konteks penjagaan kesihatan anak, Kerajaan telah bersetuju supaya kemudahan Cuti Kuarantin
http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2016/pp112016.pdf