Slayt 1 - acibademhemsirelik.com

Nedeni akciğerdemetastaza, infeksiyona, koyu sekresyonlara, tıkaçlara, plevral efüzyona, pulmoner emboliye bağlıolabileceğigibi, kalp, karaciğer ve böbrekyetmezliğine,anemiye,
http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/82/docs/ug-2.pdf