LAMPIRAN A BORANG PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERUBATAN UNTUK ...

Pengakuan dan Kebenaran Pemohon Saya mengakui bahawa maklumat perubatan yang diberikan di Bahagian B adalah BENAR dan sekiranya maklumat itu atau saya didapati palsu menyembunyikan maklumat kesihatan saya, tindakan boleh dikenakan ke atas saya.
http://imej.spa.gov.my/dev/pdf/BORANG_PEMERIKSAAN_KESIHATAN.pdf

LAMPIRAN 2 BORANG PENDAFTARAN KANAK-KANAK TABIKA KEMAS ...

BAHAGIAN B : PENDAPATAN KELUARGA (Diisi oleh ibu bapa/penjaga) (i) Maklumat Keluarga Bil. Maklumat Bapa/Penjaga Maklumat
http://www.kemas.gov.my/images/phocadownload/borang-pendaftaran-arahan-TABIKA.pdf

Support Vector Machine - asnugroho.net

Kuliah Umum IlmuKomputer.Com Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com
http://www.asnugroho.net/papers/ikcsvm.pdf